Коротко про основні іспити для вступу до університетів США 6441

 

Основними іспитами, необхідними для вступу в американський або канадський університет є: IELTS або TOEFL, SAT, GRE, GMAT. Що саме входить в ці іспити і як вони проходять ми і розповімо в нашій статті.

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) - це іспит на знання англійської мови, який необхідний для вступу в університети Великобританії, Ірландії, Нової Зеландії, Австралії, Канади, США. IELTS буває академічним і загальним. Академічний IELTS необхідний для тих, хто планує навчатися на англійській мові, а загальний IELTS зазвичай використовується для підтвердження рівня англійської мови і призначений для тих, хто планує імміграцію в англомовні країни. Відрізняються вони розділами reading та writing (в академічному тесті вони складніше). Сертифікат дійсний протягом 2-х років, але деякі ВНЗ вимагають, щоб іспит був зданий не пізніше 18 місяців тому.

Іспит складається з 4-х частин: listening - сприйняття на слух (всього займає 40 хвилин - пів години - аудіювання і 10 хвилин -перенесення відповідей у ​​бланк), reading - читання (всього займає 60 хвилин - необхідно відповісти на запитання, почитавши три текста), writing - письмо (всього займає 60 хвилин - треба описати в 150 словах діаграму або таблицю і написати есе на 250 слів, тема якого дається в завданні) і speaking - розмовна частина (11-14 хвилин проходить інтерв'ю один на один з екзаменатором). Загальна тривалість іспиту - 2 години 45 хвилин. Результат оцінюється за 9-ти бальною шкалою, кожен розділ оцінюється окремо, а потім виводиться середній бал. Кожен навчальний заклад встановлює свої вимоги. Результати можна дізнатися через 14 днів після складання іспиту. Обмежень щодо кількості спроб зі здачі іспиту немає.

TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - це іспит на знання англійської мови, який є аналогом іспиту IELTS і широко поширений в США і Канаді. Проте варто зазначити, що його приймають і у Великобританії, Ірландії, Новій Зеландії, Австралії. Цей іспит складають іноземці, для яких англійська мова не є рідною.

Основна особливість іспиту TOEFL полягає в тому, що він побудований на американській англійській, тому для успішної здачі іспиту необхідно розбиратися у відмінностях між American English і British English. Термін дії сертифікату TOEFL становить два роки. TOEFL можна здавати в двох варіантах: у письмовій формі - Paper-based Test (PBT) або через Інтернет - Internet-based Test (iBT). Наразі багато ВУЗів надають більшу перевагу другому варіанту, так як він включає завдання не тільки на читання, аудіювання та письмо, але також на усне мовлення і комбіновані завдання.

Загальна тривалість іспиту TOEFL iBT - чотири з половиною години з перервою 10 хвилин. Іспит так само складається з чотирьох частин: Reading (3-4 тексти, що містять по 12-14 питань, займає 60-80 хвилин), Listening (2-3 тексти, що містять по 5-6 питань, займає 60-90 хвилин), Speaking (6 завдань і 6 запитань, займає 20 хвилин), Writing (2 завдання, займають 20 і 30 хвилин відповідно).

Завдання з розділів Speaking і Writing оцінюються за окремою шкалою, потім результат переводиться в систему балів від 0 до 30. Максимальна сума балів всього тесту дорівнює 120.

SAT

Це стандартизований тест, необхідний для вступу на бакалаврат до вищих навчальних закладів США. Цей іспит використовується всіма університетами США і призначений для оцінки англійської мови, математики, основ статистики, здатності до логічного мислення та вміння ясно викладати свої думки. Зазвичай студенти здають іспит восени, навесні ж проходить перездача, у разі отримання недостатньо високих результатів весною. SAT в США проходить 7 разів на рік: у жовтні, листопаді, грудні, січні, березні або квітні, травні та червні. Тест триває 3 години і 45 хвилин, але, враховуючи час, витрачений на роздачу матеріалів та іншу підготовку до екзамену, виходить приблизно чотири з половиною години. Запитання діляться на прості, середні і складні. Спочатку йдуть більш прості запитання, а в кінці - складніші. За тест студент може отримати від 600 до 2400 балів згідно з результатами трьох розділів, кожен з яких оцінюється за шкалою балів від 200 до 800. Результати тестів можна отримати через Інтернет приблизно через три тижні після іспиту або поштою через 6 тижнів.

Сам іспит складається з трьох розділів: аналіз тексту, математика та письмо.

Аналіз тексту складається з трьох частин. Приклади завдань - завершити речення, підставити пропущенні слова, відповісти на запитання щодо прочитаних текстів (зазвичай з наукових книг). Можливі також завдання на порівняння двох прочитаних текстів. Завдання на завершення речень оцінюють лексику студента і розуміння структури речення. На відміну від математичного розділу, питання не йдуть у порядку збільшення складності. На виконання двох перших частин розділу дається по 25 хвилин, на третю - 20 хвилин.

Математика також складається з трьох частин, на виконання яких дається 25, 25 і 20 хвилин відповідно. Завдання, в основному, у формі тестів. Існує кілька груп запитань. Standard Multiple-choice - де необхідно вибрати правильну відповідь із запропонованих варіантів. Quantitative Comparison - де необхідно визначити як співвідносяться величини: рівні, одна є більшою від іншої або недостатньо інформації, щоб зробити висновок. Student-produced response - це завдання, де відповіді на запитання потрібно дати самостійно, варіанти не пропонуються. За останніми правилами, в деяких місцях, що вимагають точних обчислень, було дозволено використовувати калькулятори. При цьому рекомендується користуватися геометричними калькуляторами для складних обчислень.

Письмо складається з тестів та есе. Питання тестів спрямовані на перевірку знань граматики, мовних конструкцій і лексики. Тут пропонуються завдання на пошук помилок, доповнення речень і розбивку абзаців, що показує розуміння студентом логічної організації тексту. Темою есе служить висловлювання, яке необхідно підтвердити чи спростувати, а також зробити це обґрунтовано. На виконання завдань цього розділу дається 60 хвилин, 25 з яких можна присвятити написанню есе.

GRE

GRE (Graduate Record Examinations) - це іспит, який проходить у формі тесту. Цей іспит необхідно скласти для вступу на магістерські та інші післядипломні програми в США. Результати GRE також необхідні для зарахування до магістратури і докторантури багатьох вузів Канади та Австралії. Завдання тестів досить складні, тому здавати GRE рекомендують з рівнем знання мови не нижче Advanced (просунутий). Існує 2 види тестів: загальний тест - General Test і предметні тести - Subject Tests. У General Test оцінюються вербальні, математичні та аналітичні здібності студента. За допомогою Subject Tests оцінюється кваліфікація студента в певній галузі знань (біологія, хімія, фізика, математика, інформатика, література, психологія, тривалість іспиту становить 2 години 50 хвилин).

Загальні тести GRE складаються з трьох частин: вербальної, математичної та аналітичної.

Вербальна частина містить 30 запитань, за допомогою яких перевіряється здатність аналізувати прочитаний матеріал, розуміти взаємозв'язки між частинами речень. Теми питань стосуються повсякденного життя, природничих та гуманітарних наук. Також приділяється увага перевірці словникового запасу. На виконання завдань першої частини дається 30 хвилин.

Математична частина включає 28 запитань на розуміння основних математичних концепцій, доказів і вирішення завдань. На її виконання відводиться 45 хвилин.

Аналітична частина складається з двох письмових завдань: Issue Task і Argument Task. У цій частині іспиту перевіряється здатність до аргументації, аналізу, пошуку причинно-наслідкових зв'язків, формулювання висновків. На виконання Issue Task дається 45 хвилин, на виконання Argument Task - 30 хвилин.

Як за вербальну, так і за математичну частину студенти можуть отримати від 200 до 800 балів, а от за аналітичну - тільки від 0 до 6.Через 10-15 днів після тестування результати загального тесту направляються електронною поштою до 4 навчальних закладів, які були вказані перед початком тестування. Термін обробки предметних тестів становить 4-6 тижнів. Після цього результати також направляються в 4 обраних ВНЗ.

GMAT

GMAT (Graduate Management Admission Test) це тест на визначення рівня знань ділової англійської. GMAT необхідний для вступу на MBA, в бізнес-школи, для пошуку посад у міжнародних компаніях.
Перш за все, за допомогою GMAT перевіряються навички в області менеджменту (аналітичні та математичні здібності, рівень інтелекту, потенційні можливості особистості). Для проходження іспиту не потрібно специфічних знань, але необхідне вільне володіння англійською мовою. Результати іспиту дійсні протягом п'яти років. Іспит можна перездати, але не більше 5-ти разів на рік.
GMAT складається з трьох розділів.
Analytical Writing Assessment (розділ аналітичного письма) складається з двох есе. У першому з них потрібно проаналізувати доводи, а в другому - спірне питання. На написання кожного твору дається 30 хвилин.
Quantitative Section (кількісний розділ) перевіряє математичні навички, знання базових концепцій, здатності до вирішення математичних завдань. Ця частина складається з 37 питань, для кожного з яких потрібно вибрати відповідь з п'яти запропонованих варіантів. На виконання завдань дається до 75 хвилин.
Verbal Section (словесний розділ) складається з 41 питання, до кожного з яких запропоновано п'ять варіантів відповідей. Завдання цього тесту згруповані за темами: розуміння тексту, критичне судження, виправлення речень. На виконання завдань дається 75 хвилин. Пропонується 3 типи завдань: виправлення речень, критична аргументація і розуміння письмового тексту.
Вкінці тесту студенту пропонується відповісти на питання анкетного характеру - про досвід роботи, кваліфікації, повідомити, в яку бізнес школу він планує вступати.
За підсумками іспиту GMAT студент отримує по одній оцінці за кожен розділ і загальну оцінку від 200 до 800 балів. Кожна оцінка має процентне вираження. Процентна оцінка показує рівень студента в порівнянні з іншими студентами. Офіційний результат GMAT може бути відправлений у п'ять бізнес-шкіл.