Порівняльна характеристика іспиту DSH і TestDaF 20766

Для вступу до університету Німеччини необхідно надати сертифікат, що підтверджує рівень німецької мови. Найпопулярнішими тестами є TestDaF і DSH.

Вважається, що DSH трохи простіший. Для здачі TestDaF необхідно мати більш швидку реакцію, так як окремі частини іспиту здаються з навушниками і мікрофоном і, коли звучить питання, відповісти на нього потрібно відразу ж після сигналу. Ви також більш обмежені за часом.

В цілому, ці тести рівносильні, при цьому вони відрізняються способом підрахунку результатів. TestDaF окремо оцінює кожну з частин, і Ви ризикуєте провалити іспит, якщо не впоралися з однією з них. Навпаки, DSH підсумовує результати, що збільшує шанси на успішну здачу. Істотним мінусом DSH є те, що його результати визнають не всі німецькі вузи. Також, DSH, на відміну від TestDaF, можна здавати тільки в Німеччині за 3-4 тижні до початку нового семестру.

TestDaF

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) – іспит з німецької мови, розроблений спеціально для іноземців. Тест платний, його вартість у різних країнах може відрізнятися.

Результати оцінюються за наступною шкалою:

 • рівень TestDaF 5 (TDN 5)
 • рівень TestDaF 4 (TDN 4)
 • TestDaF 3 (TDN 3)

Рівні тесту відповідають рівням від В 2.1 до С 1.2. відповідно до шкали Європейської ради.
Тематика іспиту береться з різних областей вищої школи, тому іспит розрахований на всіх вступників і не залежить від обраної спеціальності.

Загальна тривалість іспиту – 3 години 10 хвилин.

Сам тест включає 4 основні види завдань.

1. Читання
На це завдання виділяється 60 хвилин. На даному етапі важливо підтвердити здатність розуміти тексти з різних областей вищої школи. Потрібно виконати завдання, що вимагають загального розуміння тексту, а також його деталей і другорядної інформації. Вам буде запропоновано 3 тексти різного рівня складності і 30 завдань, які відносяться до різних жанрів письма (короткі повідомлення, газетна замітка і наукова стаття).

2. Аудіювання
Щоб виконати це завдання, дається 40 хвилин. Завдання цього етапу – перевірити Вашу здатність сприймати усний текст з характерними для вищої школи темами і мовою. Вам запропонують 3 аудіо-тексти і 25 завдань: діалог з повсякденного життя, інтерв’ю та доповідь. Тексти відрізняються за ступенем складності і видам завдань. Для виконання завдань потрібні загальне розуміння тексту і його деталей, а також непрямої інформації.

3. Письмо
Для виконання завдання дається 60 хвилин. Дана частина іспиту показує, що студент може написати зв’язний текст на задану тематику. Спочатку потрібно буде охарактеризувати статистичні дані, які представлені у вигляді графіка або таблиці, а потім – викласти свою думку на дану тему.

4. Усна мова
Щоб виконати це завдання, необхідно 30 хвилин. Вам потрібно продемонструвати уміння спілкуватися німецькою мовою в різних ситуаціях. Тест містить 7 розмовних завдань різного рівня складності. Студенти слухають завдання і одночасно можуть читати текст у збірнику. Відповіді в свою чергу теж записуються.

Для навчання на окремих спеціальностях потрібні знання не нижче рівня TDN 4 з кожної частини іспиту. Результат TestDaF визнається всіма вузами Німеччини. Ви отримаєте 4 оцінки, що дозволять побачити «сильні» і «слабкі» сторони. Для здачі тесту не обов’язково їхати до Німеччини. Можна завантажити пробні завдання з порталу інституту TestDaF, щоб потренуватися перед здачею. Тим більше, що рівень складності завдань завжди приблизно однаковий. І що найголовніше, сертифікат TestDaF не має обмеження за часом. Ви можете складати іспит стільки разів, скільки Вам необхідно, щоб досягти бажаного результату.

Сертифікат TestDaF Ви отримаєте поштою приблизно через 6-8 тижнів після складання іспиту. На зворотному боці будуть описані Ваші результати по кожному з етапів.

Тест DSH

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) – один з мовних іспитів, який здають іноземні абітурієнти в Німеччині. Іспит DSH показує Ваше володіння німецькою мовою на рівні від B2 до C1.

Правила проведення екзамену однакові по всій території Німеччини, але самі завдання можуть відрізнятися
Сертифікат демонструє здатність його власника:

 • виділяти детальну інформацію в коротких текстах на різну тематику;
 • розуміти деталі і основнe суть газетних і науково-популярних текстів, у яких піднімаються наукові чи суспільно-популярні теми;
 • виділяти детальну інформацію в повсякденних ситуаціях з життя;
 • стежити за ходом інтерв’ю або бесіди на тему навчання або загальнонаукових питань;
 • розуміти доповіді з наукової тематики;
 • писати власні структуровані тексти, і при цьому, ясно й аргументовано викладати свої думки;
 • описувати і порівнювати різні дані;
 • озвучувати свою точку зору в дискусії чи розмові і аргументувати альтернативні варіанти або висувати гіпотези.

Якщо Ви впевнені, що Ваші знання відповідають вимогам, які пред’являють до цього рівня, Ви маєте повне право подати заявку на здачу DSH. Хоча ми рекомендуємо Вам все-таки пройти підготовчий курс. Протягом цього курсу Ви освоїте всі необхідні мовні та практичні навички, які Вам знадобляться під час складання іспиту.

Письмова частина

1. Здатність вловлювати і аналізувати аудіотекст.
Метою даної частини іспиту є перевірка вміння сприймати наукові лекції та реферати на слух, а також коротко викладати їх. Аудіотекст містить приблизно 50-100 рядків. Перед прослуховуванням Вам повідомляють тематику тексту, після цього його відтворюють один або два рази. Ви повинні пам’ятати, що в процесі відтворення тексту потрібно зробити короткі нотатки. Потім йдуть питання за змістом тексту, а також переказ його частин. При перевірці акцент робиться на змісті, а не на граматиці.

2. Перевірка розуміння друкованого німецького тексту.
Спочатку абітурієнтам пропонують неадаптований текст на 30-60 рядків, до якого додаються завдання. Відповіді потрібно сформулювати самостійно. Суворо забороняється переписувати речення або абзаци тексту. Основним у цьому завданні є зміст, а не граматика.

Завдання можуть мати таку форму:

 • відповіді на питання за змістом прочитаного;
 • написання коментарів до частин тексту;
 • поділ тексту на частини за змістом і переказ;

3. Уміння складати текст за певними параметрами.
В якості джерел пропонують конспекти, тези, графіки та ілюстрації. Цей етап крім змісту, також оцінює знання граматики.

Відповідь на завдання може бути у формі:

 • пояснень запропонованих тезисів;
 • коментарів до них;
 • розкриття даних тезисів у письмовому вигляді і т.д.

4. Здатність розуміти і аналізувати науково-популярний текст.
Даний етап тесту включає відповіді на питання, спрямовані на розуміння, переформулювання або доповнення структур, які часто вживаються в науковій мові.

Письмовий іспит DSH не завжди складається з усіх чотирьох частин. Він може включати в себе дві або три категорії в різних комбінаціях. Щоб зрозуміти і проаналізувати текст, не потрібні спеціальні професійні знання.

Письмова частина, зазвичай, проводиться першою. На цьому етапі дозволяється використання тлумачного словника. Позитивна оцінка дає можливість взяти участь усному іспиті, який проходить через кілька днів.

Усна частина

Усний етап, як правило, займає не більш ніж 20 хвилин. Студент повинен довести, що може вести наукову бесіду німецькою мовою, а також логічно й аргументовано викладати свої думки на задану тематику.

Абітурієнт може бути звільнений від розмовного іспиту, якщо він показав хороший рівень на підготовчих курсах DSH. Іноді на усному етапі іспиту пропонують ознайомитися з невеликим текстом, графіком або ілюстрацією на наукову тему.

Перед початком усного іспиту абітурієнту надають 20 хвилин для попередньої підготовки, протягом яких він може переглянути текст, продумати відповіді на можливі запитання і виписати основні тези. За цей час також потрібно сформулювати власну думку з даної теми.

Деякі ВНЗ проводять усний іспит в групі або з двома-трьома абітурієнтами.

Як оцінюється іспит

Вважається, що іспит успішно зданий, якщо в обох частинах абітурієнт виконав не менше, ніж дві третини завдань. Після здачі іспиту він отримує свідоцтво з результатами.

Умовні позначення результатів:

<57% - не зданий
57% – 66% – «DSH 1», низький рівень, недостатній для вступу до вузу
67% – 81% – «DSH 2» – зданий, мінімум, який необхідний для вступу
82% – 100% – «DSH 3» – відмінно і більш ніж достатньо для вступу

Де можна здати тест DSH

Іспит DSH можна здати за 3-4 тижні перед початком семестру в німецьких вузах або спеціальних сертифікованих екзаменаційних центрах. Дати здачі іспиту DSH університети встановлюють самі. Перездавати іспит DSH можна лише один раз і не раніше, ніж через три місяці після першої спроби.

Вартість участі в іспиті

Вартість іспиту DSH становить 100-150 євро. Але, в деяких вузах його дозволяють здавати безкоштовно.